Ändrade planer

Vidingehem har under en längre tid fört konstruktiva samtal med Östra Torsås bygderåd om nybyggnation av lägenheter i Ingelstad.

Publicerad: 2009-12-15

Den plats som pekats ut som mest lämplig är ytan intill Ingelshov. Därför gick Vidingehem vidare med detaljplanen för området. Nu sätts emellertid käppar i hjulet av självaste Kung Inge. Eller åtminstone av det fornminnesstråk som löper från Inglinge hög ner till Torsjön.
– Det har visat sig att det finns åtskilliga lämningar som är av riksintresse och måste utredas innan en eventuell byggnation skulle kunna bli av, säger vd Håkan Källberg.

Blickar mot Ådalsvägen
Hur lång tid detta kan ta är svårt att säga, men helt klart är att projektet skulle få skjutas en bra bit in i framtiden.
– Vi tror inte att Ingelstadborna vill vänta så länge. Samtidigt vill vi gärna bygga så fort som möjligt eftersom vi fått signaler om att det finns behov.
Därför riktas nu blickarna mot ett annat område, nämligen det vid Ådalsvägen bakom Helenetorps förskola.
– Där äger vi en del tomtmark och skulle kunna komma igång med byggnation av 10–12 lägenheter under 2010.

HTML tutorial  
Från Inglinge hög ner till Torsjön sträcker sig ett fornminnesrikt område.
Från Inglinge hög ner till Torsjön sträcker sig ett fornminnesrikt område.