Brandsäkerhet

Vidingehem satsar på säkerheten. Just nu pågår ett omfattande brandskyddsarbete som bland annat innebär att säkerheten fyrdubblas.
– Vi ligger helt klart i framkant, säger fastighetsingenjör Anders Svärd.

Publicerad: 2009-12-15

När det gäller larm i äldreboenden samt lokaler för skola och barnomsorg görs en konventering från vanlig telefonledning till IP-telefoni.
– Enkelt uttryckt bygger den nya lösningen på två olika nät; om det ena går ner tar det andra över. Och om den fasta linjen i ett av näten slutar att fungera går GPRS-nätet igång. Om allt osannolikt nog fallerar går ett meddelande iväg till SOS Alarm om att anläggningen ligger nere.
Ungefär som att ha dubbla livremmar och två par hängslen, med andra ord.
En stor fördel är att Vidingehem från kontoret i Rottne kan övervaka samtliga anläggningar kontinuerligt.
– Vi kan till och med köra ett konditionstest för att se hur en viss anläggning mår; finns där något glapp, är någon detektor smutsig, har någon lampa gått sönder och så vidare. Att kunna sköta sådant på distans sparar många körda mil.

Nytänkande kring säkerhet
I samband med renovering eller nybyggnation av äldreboenden installeras alltid sprinklersystem. Dessutom pågår något som kallas systematiskt brandskyddsarbete, där Anders Svärd åker runt på de olika enheterna och går igenom fastigheten tillsammans med den personal som arbetar där.
– Vidingehem ligger helt klart i framkant när det gäller nytänkande kring brand och säkerhet, det är många som vill komma hit på studiebesök för att se hur vi arbetar.
En av nycklarna är att man valt så kallade öppna system.
– Det innebär att vi själva har kontrollen, vi sitter inte fast hos stora leverantörer med dyra licenser utan kan själva välja hur vi vill utveckla hanteringen. Detta var vi tidiga med och det gäller inte bara säkerhetsarbetet utan de flesta av våra övriga tekniska lösningar.

HTML tutorial  
Fastighetsingenjör Anders Svärd visar en av de nya larmterminalerna.
Fastighetsingenjör Anders Svärd visar en av de nya larmterminalerna.