Lägre höjning

– Ränteläget har gynnat Vidingehem. Det bör komma hyresgästerna till godo och därför bjuder vi på en hyressänkning med 0,5 procent, säger vd Håkan Källberg.

Publicerad: 2009-11-30

Bakgrunden är följande: 2008 slöt Vidingehem och Hyresgästföreningen ett tvåårsavtal, vilket innebar en genomsnittlig justering med 3 procent 2009 och 2,5 procent 2010.

När parterna nu träffades igen för att, enligt avtalet, diskutera fördelningen av 2010 års höjning, kunde alltså Håkan Källberg lämna ett positivt besked:
– Ränteläget har gynnat företaget på ett sådant sätt att vi klarar en höjning av hyrorna med endast 2 procent för 2010 – vi kan alltså bjuda på 0,5 procent i förhållande till avtalet. Visst är det ovanligt att göra så, men vi känner att läget bör komma hyresgästerna till del. Samtidigt medger 2010 års budget att vi ökar underhållsinsatserna ännu ett snäpp, vilket ytterligare kommer att öka trivseln på våra områden.

HTML tutorial