Miljödiplomering

För att ytterligare minska vår miljöpåverkan har Vidingehem nu kvalitetssäkrat verksamheten genom miljödiplomering.

Publicerad: 2009-11-16

Miljödiplomerade företag arbetar med en checklista bestående av 12 obligatoriska punkter som utgörs av krav på dokumentation hämtade från ISO 14001 och Miljöbalken.
Checklistan innehåller också cirka 60 praktiska åtgärdspunkter inom områdena lokaler, personal, kontoret, varor och tjänster, källsortering, transporter och kemikalier. Verksamheten måste klara minst 75 procent av de relevanta punkterna för att bli diplomerad. Att kraven uppfylls säkerställs genom årliga revisioner.

– All personal har genomgått en halvdagsutbildning och det kontinuerliga arbetet är förankrat på olika sätt ute i arbetslagen, vilket gör att hela företaget blir delaktigt, säger projektledare Håkan Lowentoft.

Miljödiplomering sker enligt Göteborgsmodellen som är etablerad i cirka 30 kommuner. Systemet är kvalitetssäkrat genom att vara med i föreningen Svensk Miljöbas.

HTML tutorial  
All personal fick en halvdagsutbildning under ledning av Jörgen Johansson från företaget Miljöstrategen.
All personal fick en halvdagsutbildning under ledning av Jörgen Johansson från företaget Miljöstrategen.
Rätt hantering av kemikalier är en viktig del i miljödiplomeringen.
Rätt hantering av kemikalier är en viktig del i miljödiplomeringen.