Krafttag i miljörummen

I våras aktualiserade Vidingehem de problem med ordningen som emellanåt uppstår i vissa miljörum. Tanken var att genom en rad åtgärder öka trivseln och tryggheten.

Publicerad: 2009-11-04

Sedan dess har vi låtit företaget Reinholtz & Ronnemark ta fram ett idékoncept, bland annat genom att intervjua ett antal hyresgäster om deras upplevelser i och omkring miljörummen.

Nu har resultatet analyserats och omsatts i ett första försök i samband med att ett nytt miljöhus byggts i Braås.
– Vi har tagit fasta på de tankar och idéer som presentats. Bland annat har vi ökat belysningen kring byggnaden: i stället för en ensam lampa över entrén har vi monterat belysning runt om. Vi har också satt in ett antal fönster, dels för att skapa ljusinsläpp, dels för att ytterligare öka känslan av trygghet, säger vd Håkan Källberg.

Samtidigt arbetas det på att förbättra det redan befintliga beståndet.
– Vi kommer successivt att implementera det nya konceptet, med början i ett par särskilt utvalda miljörum. Och vi genomför även andra åtgärder, till exempel har vi låtit företaget Boa Vista tvätta samtliga våra kärl med sin mobila högtryckstvätt.

HTML tutorial  
Bättre belysning och ett antal fönster ökar såväl trivseln som tryggheten.
Bättre belysning och ett antal fönster ökar såväl trivseln som tryggheten.
Boa Vista använder sin tio ton tunga lastbil för att tvätta samtliga kärl på plats.
Boa Vista använder sin tio ton tunga lastbil för att tvätta samtliga kärl på plats.