Ekbacken byggs om

Nu anhåller vi om anbud på ombyggnad av Ekbacken i Lammhult.

Publicerad: 2009-10-29

Vidingehem har fått i uppdrag av Växjö kommuns omsorgsnämnd att infodra anbud på ombyggnad av vårdboendet Ekbacken i Lammhult.

Ombyggnaden berör det mellersta våningsplanet samt delar av suterrängplanet. Landstinget Kronobergs verksamheter – vårdcentralen och folktandvården – berörs mycket lite av ombyggnaden, endast vissa installationsarbeten kommer att utföras i de delarna.
Projektet innebär ombyggnation till 41 lägenheter som varierar i storlek från 32 till 45 kvm. Utöver boendedelarna byggs nya personal- och administrationslokaler samt nytt miljörum. Dessutom genomförs en mindre ombyggnad i köksdelen.

Entreprenadform: Totalentreprenad.
Objektets läge: Lammengatan 6, Lammhult.
Plan 1 (ca 2 280 kvm) ombyggs delvis.
Plan 2 (ca 3 060 kvm) ombyggs helt.
Projektet ska genomföras i en etapp.

Efter att erforderliga kommunala beslut är fattade, vilket beräknas ske under januari/februari 2010, räknar vi med att få klartecken för att sedan kunna påbörja ombyggnaden under mars 2010.

Förfrågningsunderlag beställs på 0470-70 17 70 eller via e-post: bengt.karlsson@vidingehem.se
Anbud ska vara Håkan Källberg, Vidingehem AB, Löpanäsvägen 4, 360 40 Rottne, tillhanda senast 2009-12-07.

Mer information:

HTML tutorial