Vi tror på framtiden!

Vidingehem har som målsättning att vara en drivande motor på de mindre orterna runt om i kommunen. Att samhällena fortsätter att utvecklas är viktigt för alla och just nu har vi mycket på gång!

Publicerad: 2009-09-21

Nya bostäder behövs för att hjulen ska snurra, men det gäller att bygga på rätt sätt, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Därför är det nödvändigt att föra en ständig dialog med olika parter – framför allt med människorna som bor på orterna, företrädda av aktiva sockenråd, samhällsföreningar och så vidare.

Nytt i Rottne
Och det gör vi på Vidingehem. Vi träffar människor och vi lyssnar. Utifrån detta ser våra planer just nu ut så här: I Rottne kommer vi att bygga 35 nya hyresrätter på centrala Rosendalsområdet.
– 2007 färdigställde vi 16 lägenheter på Fabriksvägen, så att nu gå vidare med intilliggande Rosendal känns som ett naturligt steg. Om allt går i lås kan vi inleda byggnationen våren 2010, säger vd Håkan Källberg.

Två områden
I Braås tittar vi på detaljplanerna för gamla Ulvaskogsvallen samt området mellan Sjösåsvägen 17 och Örken.
– Båda känns intressanta och när konjunkturen vänder står vi redo.

Jämte Ingelshov
När det gäller Ingelstad har Carriers nedläggning inte påverkat läget, tvärt om är det stort tryck på det befintliga beståndet.
– Vi har under en tid fört samtal med Östra Torsås bygderåd kring en lämplig plats för nya lägenheter. Det alternativ som utkristalliserat sig är ytan jämte Ingelshov och i våras valde vi därför att gå vidare med detaljplanen för området.

HTML tutorial  
I Rottne bygger vi på Rosendalsområdet.
I Rottne bygger vi på Rosendalsområdet.
I Braås arbetar vi med gamla Ulvaskogsvallen samt området nedanför Sjösåsvägen 17.
I Braås arbetar vi med gamla Ulvaskogsvallen samt området nedanför Sjösåsvägen 17.
I Ingelstad har bygderådet framfört önskemål om byggnation på området jämte Ingelshov.
I Ingelstad har bygderådet framfört önskemål om byggnation på området jämte Ingelshov.