Ny teknikgrupp

Vidingehem har förbundit sig att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till 2016. Det kommer att kräva hårt arbete, men också spetskunskap inom området. Därför har vi nu bildat en teknikgrupp.

Publicerad: 2009-06-09

Redan idag ligger Vidingehems energiförbrukning långt under riksgenomsnittet, bland annat tack vare en liten webbserver, kallad IMSE, som placeras i en fastighets värme- och ventilationssystem – där kan den dels styra temperatur och andra parametrar, dels skicka data för analys till centralen i Rottne. Men faktum är att den kan göra mer än så:
− Egentligen är det bara vår egen fantasi som sätter gränser för den här tekniken. Det finns en oerhört stor potential inom en rad olika användningsområden. Besparingar och förbättringar kan göras på flera olika sätt, säger Henrik Vernersson, som tillsammans med Camilla Krig och Anders Svärd ingår i den nybildade teknikgruppen.

Ett innovativt exempel är att man nu låter en IMSE övervaka TV-centralen i Rottne. Härifrån sänds, via fibrer, TV-signaler till hela Vidingehems bestånd och anläggningen är därför en kritisk punkt när det gäller servicen till hyresgästerna – ingen vill ju förlora bilden mitt under favoritprogrammet.
– IMSE:n känner av om något håller på att hända och skickar då omedelbart ett e-postmeddelande till våra handdatorer. På så sätt kan vi genast påbörja felsökningen och ofta kan vi åtgärda felet innan hyresgästen ens märker det, säger Camilla Krig.

En annan viktig del i hyresgästens upplevelse av sitt boende är det ska råda rätt temperatur i lägenheten.
– Med hjälp av IMSE-tekniken kan vi hela tiden mäta hur många grader det är i lägenheterna och automatiskt anpassa nivån efter yttertemperaturen: om det till exempel är extra kallt en dag justeras systemet därefter. Samtidigt kan vi övervaka det hela från vår central i Rottne och om något värde avviker får vi en indikation och kan snabbt åtgärda felet.

Den kortare tiden mellan fel och åtgärd är alltså en av fördelarna. En annan är att alla mätresultat lagras och kan därför analyseras enligt en rad olika parametrar – allt för att efterhand optimera de olika systemen ytterligare.

En tredje fördel är möjligheten att övervaka och därmed förebygga fel som, om de inte upptäcks i tid, kan medföra stora kostnader. Henrik Vernersson ger ett exempel:
– Säg att en liten vattenläcka uppstår på en skola under ett sommarlov. I normala fall kan det ta veckor innan den upptäcks, nu får vi genast larm om att värderna avviker från det normala – det kan göra skillnaden mellan en enkel reparation och en omfattande renovering.

Den övergripande fördelen är alltså att allt kan övervakas på avstånd. Det ökar hyresgästernas trygghet och det minskar energiförbrukningen avsevärt. Samtidigt minskar Vidingehems transporter, då personalen inte längre behöver åka runt och göra avläsningar i varje fastighet. Tidsbesparingen motsvarar ungefär fyra arbetsdagar i månaden och antalet körda mil minskar väsentligt, med mindre utsläpp som följd. Samma sak gäller kontrollen av belysning på de olika områdena: det kommer att finnas en central ljusgivare på varje ort som reglerar belysningen på samtliga områden. Så när man i fortsättningen ska åka runt och kontrollera att lamporna fungerar behöver man inte slå på belysningen på varje enskilt område utan bara på ett ställe för hela orten – det sparar en halv arbetsdag på två veckor.

– I oktober räknar vi med att samtliga orter och områden ska vara uppkopplade till vår mediaavläsning. Därefter fortsätter vi med belysning och andra funktioner, säger Henrik Vernersson

HTML tutorial  
Henrik Vernersson och Camilla Krig kopplar ytterligare en fastighet till systemet.
Henrik Vernersson och Camilla Krig kopplar ytterligare en fastighet till systemet.
Tekniken installeras med hjälp av dator.
Tekniken installeras med hjälp av dator.
Camilla Krig ser till att allt blir rätt kopplat.
Camilla Krig ser till att allt blir rätt kopplat.