Projektrapport

Som vanligt har Vidingehem ett antal spännande projekt på gång. Här följer en kort lägesrapport.

Publicerad: 2009-05-12

Åbovägen på Högstorp
I fjol färdigställde vi två nya vårdboenden, Tellusvägen och Evelid, med totalt 90 lägenheter. Nu bygger vi ytterligare 44 lägenheter på Åbovägen i stadsdelen Högstorp. Det första spadtaget togs den 1 oktober 2008 och projektet fortskrider helt enligt tidsplanen. Helt klart blir det under januari 2010.

Ekbacken i Lammhult
I december 2007 löste vi ett långvarigt problem genom att köpa Ekbacken i Lammhult av Landstinget Kronoberg. Nu är projekteringen av den omfattande ombyggnaden klar och redovisad för omsorgsnämnden. Här näst inväntas nödvändiga kommunala beslut och därefter infordran av anbud. Byggstarten är beräknad till början av 2010.

Förskola i Sandsbro
I kvarteret Fiolen intill Munkagårdsvägen planerar vi en ny förskola med hela sju avdelningar. En entreprenör är antagen och under förutsättning av erforderliga kommunala beslut kommer projektet att påbörjas i slutet av maj.

Lägenheter på Östra Lugnet
Här, alldeles intill vårt nybyggda vårdboende Evelid och med Evedals härliga naturområde inpå knuten, planerar vi att bygga 32 nya hyresrätter. Lägenheterna fördelas på två huskroppar med vardera fyra våningar. Om erforderliga beslut fattas, vilket beräknas ske under maj månad, kommer projektet att starta direkt efter semestern.

HTML tutorial  
Så här kommer vårdboendet på Åbovägen att se ut när det är färdigt.
Så här kommer vårdboendet på Åbovägen att se ut när det är färdigt.
Ombyggnaden av Ekbacken inleds 2010.
Ombyggnaden av Ekbacken inleds 2010.