Tyck till om kommunen

Växjö kommun söker personer som vill delta i en webbaserad medborgarpanel.

Publicerad: 2009-05-04

En medborgarpanel består av intresserade kommuninvånare som kommer att få svara på vad de tycker i olika aktuella frågor. Medborgarpanelen är ett sätt för kommunens politiker och tjänstemän att få en bild av vad medborgarna tycker i olika frågor.

Som medlem i panelen kommer du cirka fyra gånger per år att få ett e-postmeddelande med en länk till en webbaserad enkät. Enkäten kommer att innehålla max 10 frågor och du är helt anonym när du svarar. Målet är att panelen ska bestå av personer som är bosatta på olika platser i kommunen och med olika bakgrund, ålder och kön.

HTML tutorial