Årsredovisning

För att verkligen summera året 2008 har vi valt att ta fram två publikationer: en traditionell årsredovisning och en kortare sammanfattning.

Publicerad: 2009-04-28

– I årsredovisningen redogör vi på vanligt sätt för det gångna året – alltså huvudsakligen med hjälp av siffror. Siffror är viktiga när man ska summera verksamheten. De är viktiga för ägaren, för kunden och naturligtvis för själva företaget. Siffror visar konkret hur verksamheten utvecklas, hur företaget klarar att reagera på förändringar i omvärlden och i vilken mån man förmår att förutse framtiden, säger vd Håkan Källberg.

Men det finns ett speciellt ord som inte riktigt låter sig fångas av siffror: engagemang. De mindre orterna runt om i kommunen är vår hemmaplan, vi är en viktig aktör i arbetet med orternas utveckling och vi tar vårt ansvar – vi engagerar oss. Men styrkan är att vi gör det tillsammans med andra; med människorna på orterna liksom med andra aktörer och organisationer. Vi kallar det för Vidingehemandan och om den berättar vi publikationen Året i korthet.

– Som sagt, siffror är viktiga. De ger verksamheten en tydlig kontur. Men Vidingehemandan gör något mer, den ger verksamheten ett ansikte, sammanfattar Håkan Källberg.

HTML tutorial