Förändrat TV-utbud

Svensk programagentur, som är Vidingehems kabel-TV-leverantör, har kopplat bort TV 7 eftersom den upphört att vara en gratiskanal.

Publicerad: 2009-03-06

Vidingehem har inte för avsikt att återuppta sändningarna av TV 7, men vi undersöker just möjligheterna att ersätta kanalen med en annan. Vi återkommer med mer information.

HTML tutorial