Anbud på byggnation

På uppdrag av Växjö kommuns skol- och barnomsorgsnämnd kommer Vidingehem under 2009 att påbörja byggnation av en förskola i Sandsbro.

Publicerad: 2009-01-12

Den nya förskolan skall byggas i ett plan, total yta cirka 1 035 m2 BRA. I förskolan skall finnas sju avdelningar varav tre småbarnsavdelningar och en utegrupp. Lokalerna kommer att inrymma ett tillagningskök. Utformningen av de nya lokalerna har gjorts av en arbetsgrupp med representanter från olika yrkesgrupper från förskolor tillsammans med Vidingehem.

Förskolan skall byggas i hörnet mellan Munkagårdsvägen och Polenvägen i Sandsbro.

Projektet skall genomföras i en etapp med planerad byggstart i juni 2009. Den nya förskolan beräknas vara klar för inflyttning i juli 2010.

  • Entreprenadform: Totalentreprenad.
  • Förfrågningsunderlag beställs på 0470-70 17 70 eller via e-post: bengt.karlsson@vidingehem.se
  • Anbud skall vara Håkan Källberg, Vidingehem AB, Löpanäsvägen 4, 360 40 Rottne tillhanda senast 2009-03-02.
HTML tutorial