Överens om hyrorna

Vidingehem och Hyresgästföreningen Småland-Blekinge kom vid måndagens hyresförhandling överens om en 2-årsuppgörelse som innebär en genomsnittlig justering med 3 procent 2009 och 2,5 procent 2010.

Publicerad: 2008-12-01

Parterna träffades 9.00 och tre timmar senare var man helt överens.
– Förhandlingarna fördes i en mycket konstruktiv anda och att det gick så snabbt bygger i grund och botten på ett ömsesidigt förtroende. Den här uppgörelsen ger stabilitet åt både oss och hyresgästerna, säger Vidingehems vd Håkan Källberg.

Vidingehem hade tidigare överlämnat ett förhandlingsunderlag med en kalkyl som visade att kostnadsökningarna för 2009 hamnar på 4,3 procent. Vid måndagens möte redovisade företaget effektiviseringar och rationaliseringar för att dämpa den ökningen och efter förhandlingar enades alltså parterna om en 2-årig uppgörelse där hyran för 2009 och 2010 justeras med 3 respektive 2,5 procent. Lägenheter med varmhyra höjs med 25,44 kr/m2 och de med kallhyra höjs med 23,44 kr/m2. Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 4,5 procent. Fördelningen av höjningen för 2010 görs vid ett möte mellan parterna hösten 2009.

HTML tutorial  
Håkan Källberg och Hyresgästföreningens Ene Nuuter-Karlsson är nöjda med att parterna snabbt kommit överens.
Håkan Källberg och Hyresgästföreningens Ene Nuuter-Karlsson är nöjda med att parterna snabbt kommit överens.
Förhandlingarna har förts i mycket konstruktiv anda, säger Håkan Källberg.
Förhandlingarna har förts i mycket konstruktiv anda, säger Håkan Källberg.