Källsortering av mjukplast

Från och med den 1 november ska hushållen även källsortera mjukplast. Den läggs i samma kärl som hårdplast, märkt "Plastförpackningar".

Publicerad: 2008-11-25

Som mjukplast räknas till exempel plastpåsar, plastfolie, frigolit och refillpaket. Frigolit i små mängder kan sorteras i miljöhuset, i större mängder hänvisar vi till kommunens återvinningscentraler.

Anledningen till förändringen är att man har tagit fram teknik som gör det ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att återvinna mjukplasten. Den återvunna mjukplasten blir framförallt sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

HTML tutorial