Välkomna i klubben!

Växjö kommuns tillgänglighetspris 2008 tilldelas Öppna Kanalen i Växjö för sitt stora engagemang för att låta alla olika organisationer medverka i kanalens sändningar.

Publicerad: 2008-11-17

Så här skriver Växjö kommun på sin hemsida:
”– Öppna kanalen i Växjö lever verkligen upp till sitt namn. De har blivit ett uppskattat inslag i det lokala mediebruset och fyller en viktig samhällsfunktion – inte bara för sin förmåga att göra viktig information tillgänglig för invånarna i Växjö, men även för den möjlighet de ger till föreningar som arbetar med frågor som rör personer med funktionsnedsättningar att aktivt delta, visa upp sin verksamhet och nå ut med sitt budskap via TV-apparater och Internet. Genom detta pris vill Växjö kommun visa på sin uppskattning för Öppna Kanalens verksamhet, säger René Jaramillo ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd.”

Först ut var Vidingehem
Tillgänglighetspriset delades ut första gången 2004 och mottagare var Vidingehem.
– Vi gratulerar Öppna Kanalen till priset och hälsar välkomna i klubben! På Vidingehem inledde vi tillgänglighetsarbetet med en grundlig genomgång av beståndet, samt med att implementera tillgänglighetstänkandet i vardagsarbetet. Det har vi lyckats med. Nu är vi i färd med att ta nästa steg, vilket innebär att göra vår information mer tillgänglig. En del i det arbetet är vår hemsida, en annan är det samarbete vi inlett med Öppna Kanalen. Under våren kommer vi att utöka våra sändningar hos dem för att på så sätt snabbt nå ännu fler av våra hyresgäster, säger vd Håkan Källberg. 

HTML tutorial  
Vidingehem och Öppna Kanalen, två stycken tillgänglighetspristagare i samarbete!
Vidingehem och Öppna Kanalen, två stycken tillgänglighetspristagare i samarbete!