Röklukt snart åtgärdad

På gruppboendet Tingshusvägen i Ingelstad har man under en tid haft problem med att tobaksrök via ventilationen tränger ut från lägenheterna till korridoren. Detta håller nu på att åtgärdas.

Publicerad: 2008-11-06

− Vi har ändrat tilluftsventiler för uteluft och håller nu på att förbereda för ett större ventilationsaggregat. Vi drar också fram fler tilluftskanaler till de gemensamma utrymmena, säger Vidingehems fastighetschef Kenneth Faaborg.

Klart i december
Lokala medier har rapporterat att Vidingehem riskerar vite om inte åtgärderna är utförda före den 1 mars 2009.
− Formellt är det så. Vi hade ett möte med Arbetsmiljöverket på plats i Ingelstad och då diskuterade vi fram åtgärder. Vi är helt överens om lösningarna. Inspektörernas rutin i ett sådant här fall är då att skriva ett föreläggande, det är ett sätt för dem att avsluta ärendet. Vi kommer naturligtvis att utföra de överenskomna åtgärderna i god tid, efter de slutliga justeringarna kommer allt att vara klart i början av december.

HTML tutorial