Veab färgar vattnet

Måndagen den 17 november 2008 färgar Veab fjärrvärmevattnet grönt, med det ofarliga färgämnet pyranin, i fjärrvärmenäten i Växjö, Ingelstad och Braås (Rottne är färgat sedan 2005).

Publicerad: 2008-11-04

Veab meddelar följande:

"Vattnet färgas för att kvalitetssäkra leveransen av fjärrvärme eftersom det gröna vattnet hjälper till att upptäcka eventuellt läckage i ledningsnätet och i våra kunders värmeväxlare. Ju snabbare eventuella läckor hittas desto snabbare kan de repareras.
De flesta fjärrvärmekunder märker inte alls att vi färgar vattnet men om du mot förmodan ser grönt vatten betyder det att det är en läcka någonstans. Grönt vatten i kranen innebär att det finns en läcka i din värmeväxlare. Grönt vatten ute i marken kan innebära att det finns en läcka i fjärrvärmenätet. Oavsett om det handlar om grönt vatten i kranen eller i marken så rör det sig om en läcka någonstans och därför vill vi att du kontaktar oss på telefon 0470-77 52 00 under kontorstid och övriga tider ringer du SOS Alarm 0470-247 73. För allmänna frågor kring vårt färgade fjärrvärmevatten kan du ringa vårt kundcenter på telefon 0470-70 33 33.

Tekniken och arbetssättet att färga fjärrvärmevattnet är vanligt förekommande och används frekvent i branschen."

HTML tutorial  
Grönt vatten är ett sätt att upptäcka läckage.
Grönt vatten är ett sätt att upptäcka läckage.