Evelid är klart!

Nu är det klart – Växjös modernaste vårdboende! På måndagen inleddes den två dagar långa slutbesiktningen av Evelid på Östra Lugnet.

Publicerad: 2008-10-28

Evelid är ingen liten byggnad, så det är mycket som ska gås igenom.
– Besiktningen utförs av flera olika grupper som bland annat kontrollerar byggnation, markarbeten, elinstallationer, ventilation, köksutrustning, hissar, larm, lås och säkerhetsfunktioner, berättar Vidingehems projektledare Bengt Karlsson.

Evelid, som ligger på vägen mot Evedal, har en yta på över 6 000 kvadratmeter med 74 lägenheter fördelade på 54 vårdbostäder och 20 platser för korttidsboende/växelvård. Det särskilda boendet för äldre kommer att drivas av Carema Äldreomsorg på uppdrag av omsorgsnämnden i Växjö kommun. Här kommer också att finnas korttidsboende och dagrehabilitering i omsorgsförvaltningens regi.

– På Vidingehem är vi stolta över att kunna överlämna ännu ett modernt vårdboende till Växjö kommuns omsorgsnämnd, säger vd Håkan Källberg.

HTML tutorial  
74 lägenheter fördelade på 54 vårdbostäder och 20 platser för korttidsboende/växelvård.
74 lägenheter fördelade på 54 vårdbostäder och 20 platser för korttidsboende/växelvård.
Det är mycket som ska gås igenom, säger projektledare Bengt Karlsson (till höger).
Det är mycket som ska gås igenom, säger projektledare Bengt Karlsson (till höger).
Bland annat kontrolleras köksutrustningen ...
Bland annat kontrolleras köksutrustningen ...
... liksom alla larm, säkerhetsfunktioner och elinstallationer.
... liksom alla larm, säkerhetsfunktioner och elinstallationer.