Brunfärgat vatten

Periodvisa störningar kan uppstå på grund av den pågående renoveringen av dricksvattennätet utmed Skogsvägen, mellan Jonsgårdsvägen och Tjädervägen, i Rottne.

Publicerad: 2008-10-20

Växjö kommuns tekniska förvaltning meddelar följande:

"Periodvis kan det bli störningar på dricksvattnet i form av brunfärgat vatten och luft i ledningarna. Vid missfärgning, öppna kranarna och spola rent ledningarna.

Arbetet kommer att utföras under perioden 20 oktober till 19 december 2008. Vägen kommer att trafikeras under tiden, men med begränsad framkomlighet.

Orsaken till renoveringen är att ledningen är av dålig kvalitet och att laga återkommande läckor på ledningen blir alltför kostsamt. Metoden som kommer att användas kallas relining vilket innebär att man drar in ett nytt rör inne i det gamla röret. Produkten som används kallas U-liner och är en välbeprövad produkt för distribution av dricksvatten.

Arbetet utförs på entreprenad av Scandinavia VA-teknik AB (SVATEK)."

HTML tutorial