Energijakt

Tillsammans med företaget TAC inleder nu Vidingehem en grundlig genomlysning av beståndet med fokus på energiförbrukningen.

Publicerad: 2008-09-15

– Från och med vecka 43 kommer personal från TAC att röra sig ute på områdena för att göra mätningar, säger fastighetschef Kenneth Faaborg.
Detta görs dels med tanke på den energideklaration som alla fastighetsbolag ska lämna till Boverket vid årsskiftet, och som bland annat kommer att resultera i ett anslag i varje trappuppgång där fastighetens energiförbrukningen intygas. Men också med sikte på framtiden:
– Vidingehem har antagit utmaningen: fram till 2016 ska vi sänka energiförbrukningen med 20 procent. Vi ligger redan bra till och nu får vi än mer fakta som underlag i vårt fortsatta arbete.

HTML tutorial  
Vidingehems Kenneth Faaborg och Andreas Gustavsson tillsammans med TAC:s Richard Larsson och Martin Siljehult.
Vidingehems Kenneth Faaborg och Andreas Gustavsson tillsammans med TAC:s Richard Larsson och Martin Siljehult.