Säg vad du tycker

Svart på vitt – det är så vi vill ha det! Vi vill veta vad du som hyresgäst tycker om ditt boende och om oss som hyresvärd.

Publicerad: 2008-09-15

Resultatet från 2006 års enkät var mycket positivt: hela 92 procent var nöjda med vårt arbete. Det var ett kvitto, men inte på att vi var framme, bara på att riktningen var rätt.
– Enkäten ledde till en ny strategiplan som bygger på mottot: ”Vi vill ha riktigt nöjda hyresgäster”. Sedan 2007 har vi lagt stor kraft på att utveckla verksamheten inom flera områden, inte minst vad gäller dialogen med hyresgästerna, säger vd Håkan Källberg.

Verksamhetens grund
Nu är det alltså dags för årets hyresgästenkät. Och ju fler som besvarar den desto bättre underlag får vi att jobba vidare från.
– Hyresgästernas åsikter är grunden för vår verksamhet. Enkätsvaren ger oss detaljerade möjligheter att analysera vad som är bra och vad som behöver förbättras.
Alla som svarar deltar dessutom i utlottningen av en fri månadshyra.

HTML tutorial  
Snart dimper årets enkät ner i brevlådan hos våra hyresgäster.
Snart dimper årets enkät ner i brevlådan hos våra hyresgäster.