Höjer trivseln

Trivsamt, tryggt och tillgängligt är tre av Vidingehems ledord när det gäller att skapa naturlig livskvalitet.

Publicerad: 2008-08-26

En hörnsten i den ambitionen är vårt underhållsarbete och de tre senaste åren har vi satsat över 86 miljoner (dagsaktuell siffra hittar du här ) på att ytterligare lyfta boendemiljön på våra områden.
– Det här är en ständigt pågående process och en mycket viktig del i vår strategi. Vår målsättning är att ha riktigt nöjda hyresgäster och då är boendemiljön – den yttre såväl som den inre – själva ramen till pusslet, säger vd Håkan Källberg. 

Som vanligt är en lång rad entreprenörer sysselsatta på Vidingehems orter runt om i kommunen. Det handlar om måleriarbete, takarbete, markarbete och mycket annat.
– På vissa ställen har det helt enkelt blivit dags för normalt underhåll, men på många ställen går vi dessutom in och lyfter miljön ytterligare, till exempel genom att skapa nya uteplatser eller andra trivselhöjande åtgärder i och omkring fastigheterna.

Med i bilden finns alltid tillgängligheten.
– I höst avslutar vi arbetet med att byta till tryggare ledstänger i våra trapphus, en åtgärd som underlättar för många. Och i samband med markarbete kring fastigheterna tar vi alltid bort hindrande nivåskillnader – oavsett om fötterna är små och nyfikna eller gamla och trötta ska det vara lätt att ta sig fram.

HTML tutorial  
Omsorg om boendemiljö är en viktig del i vår strategi. Som vanligt arbetas det intensivt på våra orter. Det handlar till exempel om ...
Omsorg om boendemiljö är en viktig del i vår strategi. Som vanligt arbetas det intensivt på våra orter. Det handlar till exempel om ...
... måleriarbete ...
... måleriarbete ...
... takarbete ..
... takarbete ..
... markarbete ...
... markarbete ...
... eller om andra trivselhöjande åtgärder, som till exempel nya uteplatser.
... eller om andra trivselhöjande åtgärder, som till exempel nya uteplatser.