Anbud på insamling

Nu begär Vidingehem in anbud på insamling och transport av restprodukter från samtliga av våra miljörum.

Publicerad: 2008-08-11

Avtalet skall omfatta nedanstående materialslag: 

  • Pappersförpackningar 
  • Tidningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat och ofärgat glas
  • Hårda plastförpackningar

 

Upphandlingsform: förenklad upphandling enligt LOU

Förfrågningsunderlag kan rekvireras från:
Vidingehem AB, Löpanäsvägen 4, 360 40 Rottne
info@vidingehem.se
telefon 0470-70 17 70

Anbuden skall vara Vidingehem tillhanda senast 2008-09-05.

HTML tutorial