Medvind för vindkraft

Intresset för förnyelsebar energi är stort i Sverige, men när det gäller vindkraft har det nästan rått stiltje, åtminstone jämfört med pionjärlandet Danmark. Nu blåser det dock friska vindar.
– Framtiden ser mycket ljus ut, säger entreprenören Peter Borg, som har 22 nya verk på gång.

Publicerad: 2008-07-08

Vindkraft producerar ren energi som inte ger utsläpp eller kräver miljöförstörande transporter av bränsle. Ett stort vindkraftverk producerar idag 8 000 MWh el per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för ungefär 400 eluppvärmda villor eller hushållsel för cirka 1 500 familjer.
– Vidingehems verksamhet medför en ganska omfattande elförbrukning och för oss är det givetvis intressant att se på kompletterande alternativ som till exempel vindkraft, inte minst med tanke på att vinden är en förnyelsebar energikälla, säger Vidingehems vd Håkan Källberg.

Så när han och fastighetschef Kenneth Faaborg vill undersöka marknaden vänder de sig självklart den lokala kunskapen, och sådan finns det gott om hos vindkraftentreprenören Peter Borg.

Läs hela artikeln

HTML tutorial  
Vidingehems Håkan Källberg och Kenneth Faaborg på studiebesök hos entreprenören Peter Borg (i mitten på bilden).
Vidingehems Håkan Källberg och Kenneth Faaborg på studiebesök hos entreprenören Peter Borg (i mitten på bilden).