Energijakten igång

Jakten har börjat – fram till 2016 ska Vidingehem sänka energiförbrukningen med 20 procent. Och det från en nivå som redan ligger långt under genomsnittet! För att rulla upp ärmarna och sätta igång med arbetet samlades hela personalstyrkan till kick off.

Publicerad: 2008-05-07

Vd Håkan Källberg inledde med att redogöra för dagsläget:
− Vidingehem ligger långt framme. Vi har konverterat till fjärr- eller bergvärme i flertalet fastigheter, vilket gjort att vi de senaste tio åren minskat användningen av eldningsolja från 676 till 48 kubikmeter per år. Vi har infört system som gör att vi från centralen i Rottne kan övervaka energiförbrukningen på distans, vilket ökar styrmöjligheterna och minskar transportbehovet. Vi har utrustat oss med handdatorer som ökar effektiviteten i planeringen och vi arbetar på ett miljömedvetet sätt i vardagen.

Och nu tas nästa steg. Genom ett samarbete med företaget TAC görs en grundlig analys av samtliga fastigheter i beståndet för att se vad som går att förbättra ytterligare.
− Det här blir en utmaning för oss eftersom situationen för Vidingehem redan är så god. Men vi har gedigen erfarenhet av att optimera såväl fastigheter som rutinerna omkring dem, så vi ser fram emot att få genomföra analysen och komma med förslag, sa Richard Larsson från TAC.

HTML tutorial  
Vi ligger långt fram i energiarbetet och nu tar vi nästa steg, sa vd Håkan Källberg.
Vi ligger långt fram i energiarbetet och nu tar vi nästa steg, sa vd Håkan Källberg.