44 nya vårdbostäder

Växjö kommuns omsorgsnämnd har beslutat att bygga 44 vårdbostäder på Åbovägen på Högstorp och nu anhåller Vidingehem om anbud på entreprenaden.

Publicerad: 2008-05-02

Underlaget för projektet, som förutom de 44 vårdbostäderna också kommer att inrymma mottagningskök och matsal, har tagits fram av Vidingehem och en referensgrupp från omsorgförvaltningen.

Entreprenaden kommer att handlas upp som en totalentreprenad. Anbud skall vara inlämnat senast den 26 juni. Om kommunen beslutar att projektet skall genomföras blir det byggstart i början av oktober 2008. Vi räknar med att de 44 lägenheterna kommer att vara klara för inflyttning i början av 2010.

HTML tutorial  
Situationsplan över de planerade 44 vårdbostäderna på Högstorp.
Situationsplan över de planerade 44 vårdbostäderna på Högstorp.