Asylsökande ungdomar

Vidingehem kommer att hyra Bengtsgård (den röda fastigheten vid rondellen i Rottne) och anpassa den till verksamhet som ska bedrivas av Växjö kommuns förvaltning arbete och välfärd.

Publicerad: 2008-03-05

I mitten av mars påbörjas ombyggnaden som ska göra det möjligt för asylsökande ungdomar att bo i Bengtsgård kortare perioder innan de slussas ut i annat boende. Arbete och välfärd är huvudman för verksamheten, som kommer att på börjas omkring den 15 juni.

HTML tutorial  
Bengtsgård ska anpassas till verksamhet för asylsökande ungdomar.
Bengtsgård ska anpassas till verksamhet för asylsökande ungdomar.