Förebyggande arbete

Visst är det irriterande när småsaker krånglar. Och har man otur kommer problemen slag i slag: ena veckan droppar vattenkranen, nästa vecka kärvar persiennsnöret och då måste man ringa fastighetsskötaren igen. Tänk om man istället kunde få en helhetsöversyn med jämna mellanrum, utan att själv behöva ringa. Det kan man – vi kallar det förebyggande lägenhetsvård.

Publicerad: 2008-02-13

Redan 2006 inledde Vidingehem arbetet med att förebygga småfel genom regelbundna kontroller, en satsning som blev mycket uppskattad.
− En del saker slits och går sönder med viss regelbundenhet, men det är ytterst sällan som allt behöver bytas samtidigt. Som hyresgäst måste man därför ta sig tid att telefonera varje gång något litet behöver göras. Förebyggande lågenhetsvård innebär bättre service för hyresgästen samtidigt som vi sparar tid och minskar bilkörandet, säger arbetsledare Henrik Vernersson.

Utskick i god tid
Start för den här omgången blir det den 3 mars och först ut är Solgården och Gransholmsvägen 101 i Gemla. Precis som tidigare är det Bernt Nilsson och Leif Bergqvist som utför arbetet.
– Vi har en checklista som vi går efter i varje lägenhet. Det handlar om att kolla vattenkranar, avlopp, lås, persiennsnören och så vidare – helt enkelt saker som om de är slitna kan åtgärdas eller bytas innan de orsakar problem, säger Leif.
I god tid innan Bernt och Leif anländer kommer varje hyresgäst att få ett utskick som fyller två funktioner:
– Dels innehåller det en checklista över de punkter vi kontrollerar, med plats för noteringar om vad vi åtgärdat eller bytt, dels finns det ett utrymme där hyresgästen själv kan fylla på med saker vi ska titta på när vi ändå är där. Så om man inte är hemma när vi kommer är det lämpligt att lämna utskicket väl synligt, förslagsvis på köksbordet, säger Bernt.

HTML tutorial  
Bernt Nillson och Leif Bergqvist utför arbetet med att ...
Bernt Nillson och Leif Bergqvist utför arbetet med att ...
... kolla persienner ...
... kolla persienner ...
... vattenkranar och mycket annat.
... vattenkranar och mycket annat.