Fokus på energin

Hållbar energianvändning är en av de centrala frågorna i kampen för en bättre miljö. Vidingehem har kommit långt, men strävar hela tiden efter att bli bättre. Bland annat är vi en av 15 medlemmar i Bebo:s nätverk för sakkunniga.

Publicerad: 2008-01-31

– Bebo är en referensgrupp under Energimyndigheten där Vidingehem deltar tillsammans med organisationer och fastighetsbolag från olika delar av landet, säger fastighetschef Kenneth Faaborg.

Undersöka åtgärder
Det övergripande syftet är att energieffektiva system och produkter snabbare ska komma ut på marknaden för att på sikt minska beroendet av energi. Just nu pågår ett projekt som kallas ”Ny kostym eller respirator”, där man fokuserar på fastigheter i miljonprogrammet.
– Där finns ett stort behov av renovering och ombyggnad. Vår uppgift är att undersöka vilka energibesparande åtgärder man kan göra i samband med det arbetet.

Räkna hem kostnader
Som referensobjekt har Vidingehem valt ut Billavägen 5 i Åryd; en typisk fastighet i den här kategorin.
– Den putsade fasaden har börjat spricka, vilket vi som brukligt löser genom att lappa och laga. Men en annan idé är att först lägga på isoleringsskivor och sedan putsa ovanpå. Kanske den energibesparing som då uppstår gör att vi kan räkna hem kostnaden för isoleringsskivorna relativt snabbt. Det är sådana saker vi undersöker.

Viktiga erfarenheter
För Vidingehems del innebär deltagandet i referensgruppen viktiga erfarenheter.
– Det utbyte av kunskaper och idéer som sker är mycket givande, dels för vår egen del, dels för vår koncern som helhet, säger Kenneth Faaborg.

I arbetsmötet på bilden till höger deltog representanter för Energimyndigheten, Bebo, Sigtunahem, HSB Stockholm, Sabo, VKAB, K-Konsult, Bengt Dahlgren AB, Wilson konsult samt LTH.

 

 Mer läsning

HTML tutorial  
I referensgruppen sker bland annat ett utbyte av kunskaper inom energiområdet.
I referensgruppen sker bland annat ett utbyte av kunskaper inom energiområdet.
Vidingehem har valt Billavägen 5 i Åryd som referensobjekt i det pågående projektet.
Vidingehem har valt Billavägen 5 i Åryd som referensobjekt i det pågående projektet.