Schyst som sjutton!

Porten till bostadsmarknaden kan vara trång, särskilt för ungdomar. Så vill vi inte ha det – kön ska vara så schyst som möjligt för alla. Därför öppnar vi dörrarna ytterligare.

Publicerad: 2008-01-11

− Nu kan man ställa sig i kö redan som 17-åring. På så sätt får man ett extra år att samla poäng, vilket ökar möjligheterna och valfriheten när det blir dags, säger Paula Eskilsson som är marknadschef på Vidingehem.

Tre bolag – en kö
Och det ska inte bara vara schyst, det ska vara enkelt också. Därför har de kommunala bostadsbolagen Vidingehem, Hyresbostäder och Växjöhem en gemensam bostadskö – Boplats Växjö. När man anmält sig här samlar man poäng, en per dag, samtidigt som man står i kö hos alla de tre bolagen. Och nu sänker vi alltså åldersgränsen från 18 till 17.

Stor skillnad
− Poängen börjar räknas så fort man gjort sin anmälan, därför gör ett extra år stor skillnad för de ungdomar som i god tid vill planera sitt boende. Fler poäng ökar ju dessutom möjligheten att få en lägenhet på just det område man önskar, säger Paula Eskilsson.

 Kolla här:

HTML tutorial  
Nu kan man ställa sig i bostadskö redan som 17-åring. Bra för dig som vill planera i tid!
Nu kan man ställa sig i bostadskö redan som 17-åring. Bra för dig som vill planera i tid!