Bokslut 2016

"Fler bostäder och bättre
skolor, alltså."

VIDINGEHEMS EKONOMI

VD har ordet:

MER INFORMATION

Håkan Lowentoft
Ekonomichef
0470-70 17 72 
070-569 01 97
hakan.lowentoft@vidingehem.se

Den lägre räntan och att självkostnadsprincipen tillämpas gentemot kommunala förvaltningshyresgäster bidrar till att nettoomsättningen och bolagets resultat efter finansiella poster blir något lägre jämfört med föregående år.
 
Samtidigt klarar vi vårt avkastningskrav och vår soliditet har sedan 2011 ökat från 8,3 procent till dagens 13,8 procent. Genomsnittshyran på 1 060 kronor per kvadratmeter står sig väl mot andra bolag och vi har under året genomfört ett rekordhögt underhåll, där vi för första gången passerar 40 miljoner.
 
Överlag visar siffrorna att vi med engagerade medarbetare och en resurssmart organisation successivt skapar ett allt mer stabilt Vidingehem som står väl rustat inför framtida utmaningar.
 
Faktum är att de utmaningarna redan är här. Under hösten 2016 togs beslutet att vi fram till 2021 ska bygga 100 nya lägenheter på våra förvaltningsorter. Samtidigt ska vi genomföra ett antal större om- och tillbyggnadsprojekt åt Växjö kommuns utbildningsförvaltning.
 
Fler bostäder och bättre skolor, alltså. Detta gör det tydligare än någonsin att Vidingehem är en viktig och drivande aktör när det gäller utvecklingen på de mindre orterna i Växjö kommun. Under samma period ska vi dessutom producera 100 nya lägenheter i några av stadsdelarna, vilket sammantaget kommer att fordra hårt arbete och en rejäl dos nytänkande.
 
Som förberedelse har vi bildat en projektgrupp under fastighetschefen, där vi samlar och optimerar företagets erfarenhet och kompetens inom området. Vi har också tagit fram ett typhus – Vidingehemmet (baserat på de tolv lägenheter vi under året färdigställt i Gemla) – som har de ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningar som utan tvivel kommer att krävas. 
 
* * *
 
Jag har valt att avsluta min anställning på Vidingehem vid kommande halvårsskifte. När jag nu med tacksamhet tänker tillbaka på min tid i företaget är det orden engagemang och samverkan som bäst sammanfattar känslorna. 
 
Ett bra exempel på engagemang finns i en symbolfylld händelse från 2016 års början: Strax före midnatt en februarikväll krossade ett ungdomsgäng åtta rutor på Lammhults skola. De försvann i nattens mörker och kände sig nog ganska säkra på att klara sig undan. De hade dock inte räknat med områdesansvarige Daniel Hjertonsson och hans jaktkunskaper – Daniel lyckades följa spåren i snön och kunde till slut ställa de skamsna förövarna till svars. Den typen av engagemang och rådigt civilkurage uppskattades av många, inte minst på vår Facebooksida där inlägget nådde 61 067 personer och fick 1 303 gillamarkeringar. Internt har vi ett ord för Daniels inställning, vi kallar den Vidingehemandan.
 
Men jag tänker också på engagemanget hos alla de outtröttliga människor som representerar orternas samhällsföreningar och som är våra främsta samarbetspartners. Sporthallen i Braås hade förmodligen inte kommit till stånd utan samhällsföreningens engagemang, för att ta ett av många exempel. 
 
Detta leder direkt till nästa ord av högsta vikt, samverkan. Genom åren har vi sett att de projekt som bygger på samverkan – på en ömsesidig vilja att dra nytta av varandras styrkor – ofta varit de som haft störst framgång. Jag tänker till exempel på projektet Bo trivsamt, där vi tillsammans med Hyresgästföreningen drastiskt ökade den upplevda tryggheten på två av våra bostadsområden och samtidigt bidrog till förbättrad integration av nyanlända.
 
Och när starkt engagemang och vilja till samverkan kombineras kan man lyckas med det till synes omöjliga. På nyårsdagen 2017 utbröt en förödande brand på Sandsbro skola. Genom intensiv samverkan med utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten och våra entreprenörer klarade vi att på drygt 200 extremt hektiska timmar ställa skolan i ett sådant skick att vårterminen kunde inledas, endast en dag försenad.
 
Till sist vill jag tacka vår ägare, vår styrelse och framför allt vår personal för ett framgångsrikt 2016. Vidingehem står inför spännande utmaningar – det är min fulla övertygelse att företaget kommer att klara dem utmärkt!
 
Stefan Blomkvist
VD
 
 

ÅRSREDOVISNINGAR