Bokslut 2015

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

VIDINGEHEMS EKONOMI

"Vi gör återigen det bästa resultatet någonsin"

VD har ordet:

MER INFORMATION

Stefan Blomkvist
VD
0470-70 17 71
070-569 12 32
stefan.blomkvist@vidingehem.se

Håkan Lowentoft
Ekonomichef
0470-70 17 72 
070-569 01 97
hakan.lowentoft@vidingehem.se

Vidingehem präglas av en ständigt pågående dialog där olika perspektiv möts och nya idéer tas tillvara, till gagn för organisationen och för våra hyresgäster. En förutsättning för detta är ett öppet arbetsklimat som tillåter en konstruktiv diskussion kring vad vi är bra på och vad som bör förbättras. En sådan öppenhet har vi utvecklat allt mer de senaste åren och på så sätt har vi skapat fler verktyg som hjälper oss att ligga i framkant inom flera områden.
 
Två sådana verktyg är förtroende och mandat och de utgör grunden för den nya organisation som trädde i kraft vid årsskiftet. Vi har tillsatt fyra områdesansvariga chefer med eget personal- och budgetansvar och för att ytterligare fylla på deras verktygslåda har de under året fått såväl intern som extern utbildning.
 
Öppenhet innebär också att våga ta nya grepp och ett sådant var projektet Bo trivsamt, som under 2015 gick in i en ny fas. Tillsammans med Hyresgästföreningen ökade vi dramatiskt hyresgästernas upplevda trygghet på två områden i Lammhult och nu fortsätter projektet tack vare engagemang från lokala föreningar och organisationer, som bidrar till ett levande integrationsarbete genom verksamhet på ett flertal spännande mötesplatser, bland annat i våra lokaler på Lyckans höjd.
Och på tal om engagemang: utan Braåsbornas drivkraft och initiativförmåga hade den sporthall vi invigde i början av året förmodligen inte blivit till.
 
Växjö kommunkoncern har inlett övergripande arbete med att formulera en gemensam värdegrund och även detta är en uppgift som kräver öppenhet mellan människor. Kommunens förvaltningar och bolag har som gemensamt mål att leverera service till medborgarna och göra Växjö kommun till en ännu bättre plats att bo på.
I det arbetet har Vidingehem en given plats och under 2015 har vi fortsatt att utveckla vår roll som en drivande aktör på orterna utanför staden – ett arbete som är lika viktigt för de 22 000 som bor på landsbygden som för Växjö kommun som helhet. 
 
De sociala frågorna har fått större plats i vår planering inför framtiden. Det handlar till exempel om fler mötesplatser, men också om arbetstillfällen och under året har vi tagit emot betydligt fler sommarjobbare än tidigare och vi har även anställt fler praktikanter.
 
När det gäller orternas hjärtan – skolorna – har vi hållit hög takt med om- och tillbyggnader i Tävelsås, Värends Nöbbele, Sandsbro och Rottne. Att dessa föranletts av ökat elevantal på orterna är naturligtvis glädjande!
 
I oktober tog vi det första spadtaget till tolv nya lägenheter i Gemla, ett efterlängtat projekt som – precis som alltid vid nybyggnationer – föregåtts av ett tätt samarbete med det lokala sockenrådet.
2015 var dessutom ett intensivt år på planeringsfronten och många spännande projekt har trängts på ritbordet. Närmast i tiden ligger cirka 70 lägenheter på Östra lugnet, 18 lägenheter i Ingelstad (i den allt mer efterfrågade formen av seniorbostäder), ytterligare sex lägenheter i Ingelstad samt ca 12 lägenheter i Sandsbro.  
 
Vi gör återigen det bästa resultatet någonsin: 18 502 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Vad gäller avkastningskravet är det 4 procent och vi landar på 4,1 procent. Vi underhåller dessutom för den högsta siffran någonsin: 34 085 tkr, (148 kr/m2).
 
Till sist vill jag tacka vår ägare, vår styrelse och givetvis alla anställda för ett gott samarbete under 2015. Det är med stora förhoppningar och förväntningar som jag ser fram emot att ta tag i de utmaningar vi tillsammans kommer att ställas inför under 2016.
 

Stefan Blomkvist
vd