"Ett riktigt
rekordår"

VIDINGEHEMS EKONOMI

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Bokslut 2013

VD har ordet:

MER INFORMATION

Stefan Blomkvist
VD
0470-70 17 71
070-569 12 32
stefan.blomkvist@vidingehem.se

Håkan Lowentoft
Ekonomichef
0470-70 17 72 
070-569 01 97
hakan.lowentoft@vidingehem.se

I maj 2013 nådde Vidingehem det högsta resultatet någonsin i hyresgästenkäten Nöjd kundindex: 51,4 procent gav oss högsta betyg. Vi tar det som ett kvitto på att vi är på rätt väg, samtidigt som det sporrar oss att bli ännu bättre.

Även ekonomiskt var 2013 ett rekordår och företaget gjorde det bästa resultatet någonsin 13,6 miljoner före dispositioner och skatt. Bidragande orsaker var en effektiv och resursmedveten personal, låg vakansgrad, låga räntor, låg energiförbrukning och låga förvaltningskostnader under den milda vintern. Samtidigt har vi utfört underhåll för 33,7 miljoner – mer än något tidigare år – och vi har genomfört omfattande satsningar på den yttre miljön, bland annat har vi anställt en landskapsingenjör.

I Ingelstad har vi påbörjat byggnationen av sex nya lägenheter. I Braås har vi byggt sex nya lägenheter och ytterligare sex färdigställs i början på 2014. Vi har även påbörjat planeringen av en sporthall.

Vi har fortsatt att vara en viktig aktör i utvecklingen på våra förvaltningsorter. Under året har vi bland annat deltagit i ett 50 tal möten med olika samhällsrepresentanter och i Växjö kommuns nya landsbygdsprogram har vi en helt bärande roll.

Vidingehem strävar efter att företagets anställda ska må bra. Arbetet ska vara organiserat på ett sätt som möjliggör ett intressant yrkesliv, samtidigt som det lämnar utrymme för ett rikt fritidsliv. Denna helhetssyn kräver en organisation i ständig utveckling, vilket ställer höga krav på ledarskapet på samtliga nivåer. Under våren anordnade vi därför en endagsutbildning i ämnet och under hösten påbörjade vi planeringen av en mer omfattande utbildning som sträcker sig från april 2014 till december 2015.

För att helheten i verksamheten ska fungera är det viktigt att strukturera arbetssättet. Under året har vi fortsatt att förädla våra kärnprocesser:

 • utveckla ambition och strategi
 • leda och utveckla,
 • bygga nytt
 • hyra ut
 • ge kundservice
 • hantera avflyttning
 • miljö och arbetsmiljö
 • personalfrågor
 • hantera it
 • hantera ekonomi
 • förvalta fastigheter
 • kommunikation
 • marknadsföring

Vi har hanterat många utmaningar och vi har många utmaningar kvar, men med en stabil ekonomi och en engagerad och kreativ organisation som alltid jobbar utifrån hyresgästernas bästa finns det all anledning att se ljust på framtiden.

Tack alla anställda, styrelse och ägare för ett gott samarbete under 2013!

Stefan Blomkvist
vd