"Ökad tydlighet
i arbetssättet"

Bokslut 2012

VIDINGEHEMS EKONOMI

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

VD har ordet:

MER INFORMATION

Stefan Blomkvist
VD
0470-70 17 71
070-569 12 32
stefan.blomkvist@vidingehem.se

Håkan Lowentoft
Ekonomichef
0470-70 17 72 
070-569 01 97
hakan.lowentoft@vidingehem.se

Alla år är händelserika och 2012 var inget undantag. Den största enskilda förändringen var bytet av VD i april, vilket naturligt nog gav upphov till många framtidsfunderingar runt om i organisationen.

Vi har fortsatt att förstärka utvecklingsarbetet, bland annat genom ökad tydlighet i vårt arbetssätt.  Grunden utgörs av det ambition- och strategidokument som tagits fram under året, där de fyra hörnpelarna är:

  • Riktigt nöjda hyresgäster
  • Engagerade medarbetare
  • Kreativ organisation
  • Drivande aktör i samhället                                                                                             

Vårt mål är att varje anställd ska känna sig trygg i vardagen och att våra hyresgäster ska trivas hos Vidingehem – detta uppnår vi genom att kontinuerligt utveckla varandra.

Vid årets början flyttades felanmälan från receptionen och blev en egen enhet, detta för att skapa en större tydlighet i organisationen och en bättre service för våra hyresgäster.

I arbetet med att vara en drivande aktör i samhället har vi under året deltagit i cirka 30 intressanta och konstruktiva möten med hyresgäster och andra representanter för våra orter. Och för att ytterligare bidra till trivseln anlitade vi Cirkus Skratt för en föreställning i Rottne, öppen för alla och till starkt reducerade priser för våra hyresgäster.

När det gäller byggnation påbörjade vi arbetet med ett gruppboende innehållande sex lägenheter åt omsorgsförvaltningen. Vi slutförde en stor renovering av tretton lägenheter på Billavägen i Åryd. Det genomfördes större ombyggnad av Gemla respektive Braås skola. Vi startade projektering av sex nya lägenheter i Ingelstad och tolv i Braås för byggnation under 2013 och 2014.

För hyresgästernas trivsel är det viktigt att behålla och även förbättra standarden på våra fastigheter. Detta kräver att vi har möjlighet att underhålla på en rimlig nivå. Underhållskostnaden hamnade återigen på över 30 miljoner kronor, närmare bestämt 32,6, och det ska vi vara nöjda med.

Miljöarbetet har fortsatt, även 2012 blev vi miljödiplomerade och det kontinuerliga arbetet med att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter går vidare.

Vidingehem har i många år utgått från att människors olikheter är något positivt och berikande, därför känns det extra glädjande att vi fått detta på papper genom mångfaldscertifieringen i november 2012.

Allt det som åstadkoms bygger på en väl fungerande organisation och medarbetare som känner att deras kompetens tas till vara. Jag har en bra känsla av att vi lär oss av det förgångna och planerar för framtiden, samtidigt som vi lever i nuet.

Tack alla anställda, styrelsen och ägaren för ett gott samarbete. Tillsammans gör vi Vidingehem till en attraktiv fastighetsägare, en trygg hyresvärd och en trivsam arbetsplats.

Stefan Blomkvist
vd