Genomtänkt miljö
Planteringar, lekplatser, uteplatser, gemensamhetsplatser och belysning – många faktorer bidrar till en trivsam yttre miljö.
Publicerad: 2016-06-20
Ytan kring bostadshusen är som ett parkområde i miniformat, den ska vara fin att titta på och trevlig att vara i.
– Men den ska också vara funktionell; inga stora nivåskillnader som minskar tillgängligheten samt lagom höga häckar och bra belysning som ökar sikten och tryggheten, säger landskapsingenjör Liselott Ericsson.

För planteringar, buskage och grönytor gäller det att hitta rätt balans.
– Helheten bör vara väl avvägd och estetiskt tilltalande på ett sätt som både höjer och håller samman området. Samtidigt behöver det vara enkelt att underhålla över tid.

Det samma gäller även de delar som hyresgästerna ansvarar för.
– Ja, de enskilda uteplatserna och tomtdelarna bidrar till hur området upplevs. Om man vill plantera själv är det bra om man väljer växter som fungerar på platsen och som smälter in i området. Ytan ska hållas i ordning och vara lätt att återställa om det skulle behövas. Fråga oss gärna om tips.

Bilden härintill är tagen vid den gemensamma grillplatsen på Planetvägen på Östra lugnet. Vad finns det egentligen i de omgivande rabatterna?
– Här har vi valt Månadssmultron för att de täcker på ett bra sätt. Sedan har vi blandat upp med Vit rudbeckia, Trädgårdsnäva och Blodnäva. Till sist har vi kompletterat med två sorters Minikiwi som heter Anna och Oskar och som passar fint på spaljé.

HTML tutorial  
"Smultronplantor täcker på ett bra sätt. Här har vi  kompletterat med bland annat Minikiwi", säger Liselott Ericsson.
"Smultronplantor täcker på ett bra sätt. Här har vi kompletterat med bland annat Minikiwi", säger Liselott Ericsson.
Minikiwi har C-vitaminrika, vindruvsstora, söta och goda bär som mognar i augusti.
Minikiwi har C-vitaminrika, vindruvsstora, söta och goda bär som mognar i augusti.

Läs mer
om hur vi
vill samtala

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Läs mer
om våra
områden

Tryggt och trivsamt

Läs mer
om vår syn
på trivsel

Kontakta
oss och ge
synpnkter

"Hos oss får du tid över"

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Väl underhållna fastigheter. Välskött utemiljö. Pålitlig service från en personal som alltid sätter hyresgästen i centrum. Vi kallar det Vidingehemandan.

Att i alla väder kunna lita på hyresvärden skapar trivsel och trygghet. Dessutom sparar det tid att någon annan tar hand om det praktiska: Du som bor i hyresrätt sparar faktiskt en halvtimme om dagen. Så mycket tid använder nämligen den som bor i villa på att sköta trädgården och reparera huset. Omräknat i arbetstid blir det en hel månad på ett år.

Så hos oss får du tid över till sådant som är viktigt i livet! Välkommen!