Bättre inneklimat

Inneklimatet är en viktig del i boendet. På Herrgårdsgatan i Lammhult läggs nu 2 miljoner på förbättringar.

Publicerad: 2011-12-15

Vidingehems teknikgrupp arbetar ständigt med olika energibesparande åtgärder. Men faktum är att äldre byggnader med tiden kan bli för täta.
– I takt med att man byter dörrar, fönster och isolering ökar kravet på bra luftcirkulation, säger Martin Andersson.

Ökad komfort
Därför genomförs nu en rad åtgärder som på olika sätt medför ökad boendekomfort.
– Vi borrar hål i väggen och på insidan monterar vi en tilluftsinsats, så att den inkommande luften dras ner bakom elementet och värms upp innan den börjar cirkulera i lägenheten. På taket installerar vi tryckstyrda, energieffektiva frånluftsfläktar och i badrummen blir det ett don som känner av luften och släpper ut mer när det är fuktigt.

Styrs från Rottne
Även i köken blir det förbättringar för hyresgästerna på Herrgårdsgatan.
– Vi byter från gamla kolfilterfläktar till moderna, kanalanslutna spisfläktar, vilket gör stor skillnad.
Värmen till varje lägenhet kommer att styras individuellt och eftersom man samtidigt monterar en givare kan temperaturen läsas av från teknikgruppens central i Rottne.
– Vi kommer helt enkelt att kunna skapa ett jämt och behagligt inneklimat.

HTML tutorial  
Tre hål borras i väggen och på insidan monteras en tilluftsinsats som gör att luften dras ner bakom elementet och värms upp innan den börjar cirkulera.
Tre hål borras i väggen och på insidan monteras en tilluftsinsats som gör att luften dras ner bakom elementet och värms upp innan den börjar cirkulera.
Teknikgruppens Martin Andersson monterar styrutrustning.
Teknikgruppens Martin Andersson monterar styrutrustning.

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Här finns
tips och råd
för vardagen

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Teknikgruppen

IMSE:n är spindeln i nätet ...

... genom den kan vi styra nästan allting från vår central i Rottne.

1

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

+ Kontakta teknikgruppen ►

+ Teknikgruppen på film

2

Vi har förbundit oss att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till 2016. Vår specialbildade teknikgrupp är en viktig pusselbit i det arbetet.

För att nå målet krävs ett helhetsgrepp; ett kraftfullt verktyg för detaljerad analys och styrning av det dagliga energiflödet. Och ett sådant har vi. Så här fungerar det:

  1. Genom att montera en IMSE (en liten webbserver) i samtliga fastigheter i våra fyra stadsdelar och på våra 18 orter ...
     
  2. ... kan vi analysera data och optimera styrningen av värme, ventilation  larm, TV-sändningar och mycket annat från vår central i Rottne.

Det är här vår teknikgrupp kommer in i bilden. Deras syfte och uppgift är att analysera och praktiskt omsätta den väldiga mängd information vi förfogar över. 

De ska bevaka utvecklingen och implementera ny teknik efterhand som den blir tillgänglig – något som väsentligt underlättas av att vi valt ett öppet system och inte byggt in oss i ett snävt och dyrt leverantörsberoende.
 
De ska vara en intern expertresurs vid projektering och byggprojekt. Och de ska säkerställa att Vidingehem ligger i framkant  vad gäller energibesparing även i framtiden.