Kollegor på besök
Vidingehems energiarbete uppmärksammas på nationell nivå. Senast var det Vadstena Fastighet AB som kom på studiebesök.
Publicerad: 2016-06-20
Under förmiddagen bjöd vår teknikgrupp kollegorna från Vadstena på en övergripande genomgång av arbetet. Efter lunch bar det av till Gemla och de tolv lägenheterna på Kvarnvägen som står inflyttningsklara i oktober.
– Där har vi en lite annorlunda energilösning. Boverkets krav 55 kWh/m². I Växjö kommuns energiplan anges 30 kWh/m², men genom en kombination av värmepump och solfångare räknar vi med att klara en energiåtgång på 28 kWh/m², säger drifttekniker Henrik Vernersson.

Leif Samuelsson på VFAB är nöjd med studiebesöket:
– Vi som var med kunde konstatera att Vidingehem är mycket framgångsrika och proaktiva i sitt arbete med energieffektivisering och modernisering av sina teknikinstallationer. Personalen är i allra högsta grad engagerad och involverade i fastighetsdriften. Det var också trevligt att besöka Gemla och se att all nyproduktion i landet inte sker i större städer.

Leif Samuelsson passar också på att lyfta fram Vidingehems unika bygghandbok – ett dokument där vi sammanställt vår och andras branscherfarenhet och som används som ett viktigt styrmedel för att säkerställa resurssmarta byggnationer.
– Bygghandboken är ju en lysande idé, mycket imponerande!


HTML tutorial  
Kollegorna från Vadstena fastighets AB besökte vårt bygge av tolv nya lägenheter i Gemla.
Kollegorna från Vadstena fastighets AB besökte vårt bygge av tolv nya lägenheter i Gemla.
Fokus för studiebesöket var att studera våra energilösningar.
Fokus för studiebesöket var att studera våra energilösningar.

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Här finns
tips och råd
för vardagen

Europas
grönaste
stad

Internationella medier har utropat Växjö till Europas grönaste stad och ett flertal utmärkelser för kommunens framgångsrika klimatarbete ger fog för det namnet. 

Vidingehem bidrar till att benämningen Europas grönaste stad omfattar hela kommunen som geografiskt område. Landsbygden och de mindre orterna utanför staden är vår hemmaplan – här är vi en viktig aktör och vi har ett stort ansvar, inte minst för miljön. Därför har vi de senaste åren bland annat:

  • I avsevärd grad minskat användningen av fossilbränsle genom att konvertera stora delar av beståndet från oljeuppvärmning till fjärrvärme och värmepumpar [Läs mer här ].
     
  • Infört ett energibesparingssystem som möjliggör central bevakning och styrning av fastigheternas värme- och ventilationssystem. Detta har i många fall medfört en halvering av energiförbrukningen. Därtill kommer minskad bilkörning eftersom avläsningen nu kan göras från vårt förvaltningskontor [Läs mer här ].
     
  • Utrustat samtliga fastighetsarbetare med handdatorer som bland annat gör att arbetsuppgifterna på de olika orterna kan organiseras och samordnas på ett helt nytt sätt, vilket minskar bilkörningen.

 

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE