Spolplattan öppen
Våra hyresgäster i Rottne har möjlighet att hyra en nyckel för att få tillgång till spolplatta/biltvätt.
Publicerad: 2015-03-31
Kontakta vårt kontor så berättar vi hur det fungerar. Efter avslutad tvätt gör du följande:

  • Stäng av vattnet
  • Lås in slangen
  • Släck lamporna

Tänk på att använda miljöanpassade biltvättmedel.

HTML tutorial  

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Här finns
tips och råd
för vardagen

Europas
grönaste
stad

Internationella medier har utropat Växjö till Europas grönaste stad och ett flertal utmärkelser för kommunens framgångsrika klimatarbete ger fog för det namnet. 

Vidingehem bidrar till att benämningen Europas grönaste stad omfattar hela kommunen som geografiskt område. Landsbygden och de mindre orterna utanför staden är vår hemmaplan – här är vi en viktig aktör och vi har ett stort ansvar, inte minst för miljön. Därför har vi de senaste åren bland annat:

  • I avsevärd grad minskat användningen av fossilbränsle genom att konvertera stora delar av beståndet från oljeuppvärmning till fjärrvärme och värmepumpar [Läs mer här ].
     
  • Infört ett energibesparingssystem som möjliggör central bevakning och styrning av fastigheternas värme- och ventilationssystem. Detta har i många fall medfört en halvering av energiförbrukningen. Därtill kommer minskad bilkörning eftersom avläsningen nu kan göras från vårt förvaltningskontor [Läs mer här ].
     
  • Utrustat samtliga fastighetsarbetare med handdatorer som bland annat gör att arbetsuppgifterna på de olika orterna kan organiseras och samordnas på ett helt nytt sätt, vilket minskar bilkörningen.

 

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE