Nytt klimatinitiativ
Vidingehem deltar i Allmännyttans klimatinitiativ, med syfte att minska utsläppen av växthusgaser.
– Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent, säger vd Peråke Janén.
Publicerad: 2019-01-09
Före årsskiftet skrev han och dåvarande ordföranden Christer Wånehed (M) på avsiktsförklaringen där företaget åtar sig att arbeta för att uppnå de angivna målen och att årligen rapportera in uppgifter i det speciella klimatverktyg som branschorganisationen och initiativtagaren SABO har tagit fram.

– Klimatinitiativet är en fortsättning på Skåneinitiativet, där 105 deltagande företag i allmännyttan på tio år tillsammans sparade 4,7 TWh energi, vilket motsvarar årsproduktionen från en kärnkraftsreaktor, säger Peråke Janén.

Jesserina Flores, som är hållbarhets- och kvalitetsansvarig på Vidingehem, ser flera fördelar med att delta i projektet.
– Vi får en årlig klimat- och energirapport som vi kan använda i vår hållbarhetsredovisning och vi får flera andra verktyg som på ett konkret sätt hjälper oss att vässa vårt arbete ytterligare.

En annan fördel är att få delta i det nätverk av företag som utgör Allmännyttans klimatinitiativ och därigenom kunna ta del av andras goda exempel.
– Det känns riktigt inspirerande och dessutom har vi själva mycket att bidra med eftersom vi redan ligger långt framme i vårt hållbarhetsarbete.HTML tutorial  
Vidingehems vd Peråke Janén och tidigare ordföranden Christer Wånehed med den påskrivna avsiktsförklaringen.
Vidingehems vd Peråke Janén och tidigare ordföranden Christer Wånehed med den påskrivna avsiktsförklaringen.