Eldningsförbud!
Den stora risken för bränder gör att det råder eldningsförbud i Kronobergs län. Trots att informationen gått ut på flera sätt är vi många som ser människor grilla på engångsgrillar eller göra upp eld på andra sätt. Det har också förekommit fyrverkerier i centrala Växjö.
Publicerad: 2018-07-19
För att göra kommunens invånare och besökare uppmärksamma på förbudet och undvika bränder vill vi nu uppmana alla att vara extra observanta på detta om ni befinner er i våra parker, badplatser eller i skog och mark. Samt att polisanmäla om ni ser att eldningsförbudet inte följs.

De som bryter mot förbudet vill ju inte göra sig skyldiga till en brand eller till att människor eller egendom skadas, men vi tror fortfarande många saknar kunskap. Genom att fler polisanmäler sprids också kunskapen om att de som bryter mot förbudet kan sätta människor i stor fara.

Brotten som är aktuella för den som inte följer eldningsförbudet är brott mot ordningslagen, och om det orsakar brand allmänfarlig vårdslöshet.

Om du ser en person bryta mot eldningsförbudet anmäler du till polisen på nummer 114 14. Vid en pågående brand som spridit sig ska du istället ringa 112. Här vill vi också uppmana alla att vara noggranna med den exakta platsen för branden, så att Räddningstjänsten så snabbt som möjligt kan påbörja sitt arbete. Det bästa är att ta hjälp av mobiltelefonen så att du kan berätta exakt var du befinner dig.

Vad innebär eldningsförbud?

Eldningsförbudet innebär att det råder förbud mot allt uppgörande av öppen eld utomhus, även i iordninggjorda eldstäder på marken. Eldning med träkol och briketter är tillåten i camping-/trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag, under förutsättning att försiktighet iakttas. Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus. (Länsstyrelsen Kronoberg)HTML tutorial