Motverka brand
Genom att vara vaksam kan man förebygga olyckor. Här hittar du ett par saker att tänka på.
Publicerad: 2018-06-15
Om det börjar brinna i en kastrull: lägg på locket, dra kastrullen från spisen och stäng av den. Släck aldrig brinnande fett med vatten. Hett vatten ihop med fett kan orsaka en kraftig explosion som kan brännskada dig.

Håll trapphusen fria från brännbara saker som till exempel barnvagnar, tidningar och cyklar. Tänk på att trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det händer en olycka.

Engångsgrillar ska alltid placeras på brandsäkert underlag. Om du ställer den på gräset eller på en möbel av trä kan det lätt börja brinna. Släck din engångsgrill med vatten. Kasta aldrig en osläckt engångsgrill i soporna.


HTML tutorial