Lång erfarenhet
I fjol representerade Henrik Vernersson Vidingehem på en internationell miljökonferens i Kina – en lång resa fylld av nya erfarenheter. Men den resa han gjort och de erfarenheter han samlat inom företaget smäller högre – 1999 började han som fastighetsarbetare, den 1 maj i år blev han fastighetschef.
Publicerad: 2018-06-15
Dessemellan har han hunnit med att vara arbetsledare, förvaltare, teknikansvarig, projektledare och tillförordnad fastighetschef. Här finns med andra ord personlig erfarenhet från alla led, inte bara yrkesmässigt utan också företagsspecifikt.

Det hela började när dåvarande hissmontören Henrik Vernersson såg en annons i tidningen om att Vidingehem sökte fastighetsarbetare.
– Intervjun gick bra och jag fick börja med att klippa gräs och luka rabatter.

Men snart var det dags att ta sig an uppgiften som reparatör, först med ansvar för Rottne och sedan även för Öjaby, Gemla och Sandsbro. Nästa steg blev arbetsledare med ansvar för arbetslag Rottne.
– Samtidigt pluggade jag fastighetsförvaltning. Jag har hela tiden sett till att ha med mig den teoretiska kunskapen, det måste man i den här branschen eftersom utvecklingen verkligen går blixtsnabbt.

Så nästa uppdrag blev logiskt nog att dela förvaltaransvaret inom företaget.
– Men samtidigt såg vi att teknikfrågorna blev allt viktigare, det fanns en enorm besparingspotential i energieffektivisering och Vidingehem var tidigt på banan – 2009 bildade vi en teknikgrupp och jag fick ansvaret för den.

Henriks breda intresse för byggbranschen gjorde även nästa steg naturligt; 2014 blev han projektledare med ansvar för hela kedjan från förfrågningsunderlag till slutbesiktning.
– Även budgetarbetet och det ekonomiska ansvaret för projekten låg på mitt bord. Samtidigt höll jag i ett ganska stort antal upphandlingar.

I våras blev han så tillförordnad fastighetschef. Och när det stora antalet sökande till tjänsten som fastighetschef gåtts igenom var det tydligt att han redan fanns i de egna leden.
– Visst är det ett stort steg, men jag är superstolt över vår organisation och ser fram emot de utmaningar vi står inför.


HTML tutorial  
Reparatör Henrik Vernersson på vinden på Sandsbro förskola 2005.
Reparatör Henrik Vernersson på vinden på Sandsbro förskola 2005.
Teknikansvarige Henrik Vernersson energieffektiviserar på sitt kontor 2010.
Teknikansvarige Henrik Vernersson energieffektiviserar på sitt kontor 2010.
Projektledare Henrik Vernersson på miljökonferens i Kina 2017.
Projektledare Henrik Vernersson på miljökonferens i Kina 2017.
Fastighetschef Henrik Vernersson utanför förvaltningskontoret i Rottne 2018.
Fastighetschef Henrik Vernersson utanför förvaltningskontoret i Rottne 2018.