60-årsjubileum
Vidingehem fyller 60 år. Men företagets moderna historia börjar i november 1989, då Växjö kommun beslöt att ett antal stiftelser skulle sköta förvaltningen av de kommunala fastigheterna.
Publicerad: 2018-06-15
Väl lämpad att berätta den historien är Håkan Källberg som samma år tog över rodret för den fyra personer starka stiftelsen Vidingehem, som vid den tiden ägde och förvaltade lägenheter i Rottne och Åby.

Året därpå gjorde Växjö kommun slag i saken – stiftelserna Vidingehem, Braåsbostäder, Lammhultsbostäder, Bergundahus och Värendshus omvandlades till aktiebolag och den 1 juli tog de över förvaltandet av kommunens lokaler på respektive ort.
– Kommunen fortsatte att äga fastigheterna fram till 1992, då vi köpte vår del för ett bokfört värde av cirka 70 miljoner. Sörgården var den största posten i den affären, minns Håkan.

Beslutet att lägga ner den kommunala fastighetsförvaltningen, med cirka 200 anställda, var inte självklart.
– Men jag är övertygad om att det var rätt beslut, kommunen fick ett långsiktigt och företagsmässigt förvaltande av lokaler för nyckelfunktioner i samhällsservicen, som till exempel förskolor, skolor och äldreboenden.

Nu intensifierades den ortsutvecklingsom blivit Vidinghems signum.
– Vi köpte Enars möbelaffär mitt i Rottne och byggde om till förvaltningskontor, 14 lägenheter och ett antal kommersiella lokaler. Att förtäta samhällenas centrum genom att bygga centralt, med närhet till den dagliga servicen, utvecklade vi genom åren till en framgångsrik strategi.

1995 var det dags för nästa stora förändring; Lammhultsbostäder, Braåsbostäder och Bergundahus fusionerades in i Vidingehem. Allt rullade på enligt planerna. Fram till det stora bakslaget:
– Invandrarverket sa upp kontraktet på förläggningen i Lammhult. På ett bräde fick vi 80 lediga lägenheter, nästan en tredjedel av beståndet.
Vidingehem befann sig nu i ett synnerligen besvärligt läge: Skulle man satsa på fastigheterna? Eller skulle de rivas?
– Vi trodde på Lammhult så vi valde att satsa. Och vi redde ut situationen, mycket tack vare de muskler vi fått genom fusionen med de andra bolagen.

De musklerna förstärktes ytterligare året därpå, när man inledde ett nära samarbete med Värendshus – det andra kvarvarande kommunala bostadsbolaget utanför Växjö.
– 1998 blev jag vd för båda bolagen och 2002 slogs vi ihop till ett. Jag tycker att även det var ett klokt beslut, hyresgästerna på förvaltningsorterna – från Uråsa i söder till Lammhult i norr – fick en hyresvärd med en helhetssyn på beståndet. För det har alltid varit företagets policy att även om orterna har olika förutsättningar för nyproduktion ska fastigheterna förvaltas på samma sätt överallt.

2003 las nästa hörnsten i företagets fundament.
– Vi inledde ett mycket omfattande tillgänglighetsarbete. Hela beståndet inventerades utifrån en detaljerad checklista. Det tog tid, men när vi var klara hade vi ett underlag som få bolag i landet kunde matcha och vi påbörjade anpassningen av fastigheterna. Vi tog också beslutet att alltid bygga med hiss, även i tvåvåningshus. I december 2004 fick vi ta emot Växjö kommuns tillgänglighetspris, vilket var ett fint kvitto på vårt arbete.

Mellan 2005 och 2011 var byggtakten extra intensiv.
– Vi byggde Toftagården, Evelid och Åbovägen åt omsorgsnämnden och samtidigt byggde vi 90 lägenheter på de olika orterna. Under en sexårsperiod byggde vi för runt 100 miljoner om året. Och vi byggde billigt; när nästan alla Sabo-företag låg på en kostnad mellan 20 000 och 24 000 kronor per kvadratmeter byggde vi på Östra lugnet för
15 745 inklusive moms och byggherrekostnader. Vi hade stor nytta av vår unika bygghandbok och av den omfattande processbeskrivning vi gjort.

Den viktigaste processen genom åren har ändå varit kontakten med hyresgästerna.
– Ja, dialogen med hyresgästen stod alltid i centrum för verksamheten. 2007 hade vi rundvandringar på samtliga områden tillsammans med de boende, då fick vi tillfälle att utbyta synpunkter och samla in tankar och idéer som vi senare återkopplade. Men vi hade också ett tätt samarbete med samhällsföreningarna – det utgjorde grunden för Vidingehems roll som en drivande aktör i landsbygden utveckling.


HTML tutorial  
Håkan Källberg var vd i Vidingehem från 1989 till 2012.
Håkan Källberg var vd i Vidingehem från 1989 till 2012.