Framtidens krav
Hur ser framtidens lägenheter ut? Vilka krav kommer att ställas på dem? Vilka krav kommer att ställas på Vidingehem? Helt enkelt: vad väntar runt hörnet?
– Det finns inga exakta svar. Men en sak vet vi: ”Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid!”, citerar Håkan Strandmark.
Publicerad: 2016-09-20
Sedan den 1 juni är han fastighetschef på Vidingehem. Och att han väljer ett citat från Ikeaikonen Ingvar Kamprad har sin förklaring – närmast kommer han nämligen från koncernen med rötterna i Älmhult, där han var fastighetsförvaltare med personalansvar.

Även om han ser vissa likheter mellan att arbeta i den privata sfären och att verka inom ett kommunalt bolag, ser han också skillnader:
– I grunden har vi ett samhällsansvar, vilket jag har den fullaste respekt för. Vi ska kunna se folk i ögon och med gott samvete säga att ’nu har vi byggt 72 nya lägenheter till allra bästa pris och kvalitet’. Vår ambition är att klara mer än andra för samma pengar, för det gagnar inte bara oss och våra hyresgäster, utan även kommunen som helhet. Vad jag sett så här långt så levererar Vidingehem med råge på den punkten. Och det ska vi fortsätta att göra!

I samhällsansvaret ingår inte bara ett resurssmart tänkande utan också att driva utvecklingen på landsbygden och de mindre orterna i kommunen.
– Det är vår hemmaplan. Där har vi flera viktiga funktioner, inte minst att bygga nya lägenheter. Samtidigt måste vi planera våra byggnationer klokt och långsiktigt; det ska finnas konkret efterfrågan på det vi bygger, för vare sig vi eller orterna mår bra av tomma lägenheter. Därför vill vi ha ett tätt samarbete med samhällsföreningarna, sockenråden och andra viktiga aktörer.

Det samarbetet är ett av verktygen när det gäller att besvara frågan om vad som väntar runt hörnet. Det finns flera:
– Det handlar om omvärldsbevakning, lyhördhet, förändringsvilja och kommunikation. Hyresnivån måste vara rimlig. Det kostar lika mycket att bygga på en mindre ort som att bygga inne i Växjö, minus en liten initial skillnad i tomtpris, så vi måste hela tiden identifiera vilka faktorer som tilltalar människor och som skapar efterfrågan – miljöpåverkan, teknik, mode, levnadsvillkor, konjunktur, politik och så vidare.

Vad som behövs är med andra ord en arbetsform som tar tillvara all den kompetens som finns inom företagets olika områden – en organisation som gör att trender och krav i görligaste mån kan förutses ur olika perspektiv. Och en sådan har Håkan Strandmark skapat.
– Jag har tillsatt en arbetsgrupp där medlemmarna ska arbeta med projekten utifrån sina respektive kompetenser.

I den gruppen ingår projektledare, förvaltare, fastighetsingenjör, landskapsingenjör, ekonom, representant för teknikgruppen samt den ansvarige för det geografiska område där projektet ska genomföras.
– Det är viktigt att det finns delaktighet och en vi-känsla; att det är vi tillsammans inom företaget som skapar mervärden i projekten. Och vi måste ständigt vara ödmjuka när vi utvärderar – glädja oss åt det som blivit bra och utveckla det som kan göras bättre.


HTML tutorial  
Vår ambition är att klara mer än andra för samma pengar, säger fastighetschef Håkan Strandmark.
Vår ambition är att klara mer än andra för samma pengar, säger fastighetschef Håkan Strandmark.