NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Vidingehemandan

KOMMUNIKATION

MER LÄSNING

Givande dialog ►   Lokalt samarbete ►   Arrangemang 

Paula Eskilsson samtalar under ett av många möten.

Siffror är viktiga när man ska summera ett företags verksamhet. De är viktiga för ägaren, för kunden och naturligtvis för själva företaget. Siffror visar konkret hur verksamheten utvecklas, hur företaget klarar att reagera på förändringar i omvärlden och i vilken mån man förmår att förutse framtiden.

Men ibland vill man kommunicera något annat, något mer svårfångat. Man skulle kunna kalla det företagets själ – vi kallar det Vidingehemandan. Det handlar om grundläggande värderingar som genomsyrar vårt sätt att tänka och agera i såväl den dagliga verksamheten som i den långsiktiga planeringen.

Värderingar, ja. På första raden i vår strategiplan har vi skrivit så här: ”Vi vill ha riktigt nöjda hyresgäster.” Alltså inte bara nöjda, utan riktigt nöjda.

Nöjdhet kan mätas i siffror och det gör vi också [läs mer här ]. Men hur man skapar nöjdhet är svårare att beskriva.

Eller, egentligen inte. Egentligen handlar det om ett enda ord: kommunikation. Det beror på att vår verksamhet i grund och botten handlar om människor; om vad människor tycker, om vad människor vill, om vad människor behöver, om vad människor kräver, om vad som gör människor glada, om ... ja, om människor helt enkelt. Och då blir ordet kommunikation en självklarhet.

För det finns en kraft i samtalet; man lär känna varandra, man får möjlighet att framföra sina åsikter och om man verkligen lyssnar lär man sig ständigt nya saker. Därför tror vi på dialogen som arbetsform i såväl det spontana mötet med hyresgästen som i årslånga kommunala samarbetsprojekt kring mångmiljonbyggen.

Som sagt, siffror är viktiga. De ger verksamheten en tydlig kontur. Men Vidingehemandan gör något mer, den ger verksamheten ett ansikte.