INFORMATION OCH MER LÄSNING

Praktiskt:
autogiro &
e-faktura

Tips på en
riktigt bra
försäkring

Här kan du
göra en
felanmälan

Bo kvar-rabatt

Logga in
på dina
egna sidor

Du som är hyresgäst hos oss får rabatt redan efter 5 år, förutsatt att du bott i samma lägenhet dessa år.

Naturligtvis får även du som har haft ett kontrakt med oss i 10, 20, 30, 40 eller 50 år i följd rabatt.

Rabatten är ett engångsbelopp och dras av på januarihyran året efter aktuell boendetid är uppnådd.

  •   5 år: rabatt 500 kronor
  • 10 år: rabatt 1 000 kronor
  • 20 år: rabatt 2 000 kronor
  • 30 år: rabatt 3 000 kronor
  • 40 år: rabatt 4 000 kronor
  • 50 år: rabatt 5 000 kronor