INFORMATION OCH MER LÄSNING

Skolan i
Tolg gjordes
tillgänglig

Vi började
vårt arbete
från grunden

Vi bjuder
på taxi i
Lammhult

Vidingehem
fick fint pris
för arbetet

Att tänka nytt

NYHETER OM TILLGÄNGLIGHET

Två gånger i veckan bjuder vi på Taxi i Lammhult.

Tillgänglighet handlar inte bara om teknik – lika viktigt är det att tänka nytt inom ramen för den vardagliga verksamheten. Ett exempel är det som vi kallar social tillgänglighet och som bland annat innebär att företaget två gånger i veckan bjuder hyresgäster i Lammhult på gratis taxiresa till centrum.

Lammhult är ganska vidsträckt och en del av våra områden ligger lite i utkanten. När benen inte rör sig lika lätt som förr kan det bli besvärligt för många att ta sig till centrum för att handla. Så taxiresorna handlar om service, men också om en social motsvarighet till hissar och annan teknik. Tanken är densamma – att öka möjligheten att bo kvar länge.