B

E

A

C

D

G

F

I

H

Uppställning av pool och lekredskap

Uppställning på allmän eller gemensam mark
Vidingehem är som markägare ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor, pooler och liknande som ställts upp på gemensam mark. Detta oavsett om det är hyresvärden eller hyresgästerna som har ställt dit utrustningen. Eftersom Vidingehem inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta. Det är därför inte tillåtet att ställa upp liknade anordningar på Vidingehems mark.

Uppställning på egen hyrd mark (tomt/uteplats)
Om du som hyresgäst vill ha gungor, studsmatta eller liknande på din förhyrda mark, d.v.s. tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig för detta. Flyttbara pooler ska tömmas efter användning (max 20 cm vattendjup). Du måste säkerställa att inga barn eller andra obehöriga obevakat får tillträde.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J