B

E

A

C

D

G

F

I

H

Kyl/Frys

Frosta av kyl- och frysskåp regelbundet så håller de jämn temperatur och fungerar bäst. Det bidrar också till att minska elförbrukningen. Hacka aldrig loss isbildningar, det kan ge dyrbara skador som du får ersätta. Låt isen smälta av sig själv och tvätta efteråt med ljummet vatten. Torka torrt ordentligt för att undvika ny frostbildning redan från början.

Det är viktigt att man med jämna mellanrum rengör avrinningsröret – det lilla hålet längst in i kylen – från fett och annan smuts. Annars täpps det igen, vattnet börjar rinna, kylen börjar rosta nere vid golvet och i värsta fall kan det uppstå en vattenskada. Hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för skador som uppkommer på grund av brist i vårdnadsplikten.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J