B

E

A

C

D

G

F

I

H

Tapetsering

Du får göra vissa förändringar i lägenheten utan att fråga oss. Det gäller i första hand målning och tapetsering. Arbetet måste emellertid utföras på ett yrkesmässigt sätt.

Har du inte utfört ett yrkesmässigt arbete eller försämrat bruksvärdet på lägenheten blir du vid en avflyttning debiterad kostnaden för att återställa lägenheten i fullgott skick. Detta gäller även om du har valt färger och tapeter som avviker från vad som kan tänkas accepteras också av andra hyresgäster

Tänk på att inte måla på tapet. Målning accepteras endast där det redan är en målad yta.

Är du osäker på vilka ändringsarbeten du får utföra rekommenderar vi att du först rådfrågar ditt områdeskontor.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J