B

E

A

C

D

G

F

I

H

Matning av fåglar

Stora fåglar som skator, kajor, duvor och fiskmåsar förorenar på fönster och balkonger när de lockas till fastigheterna av den mat som kastas ut från balkongen. Det är olämpligt och emot ordningsreglerna att kasta ut mat på det sättet. Det kan också dra till sig råttor, som kan komma in i fastigheterna och skapa sanitära olägenheter.
Vi ber er att respektera ordningsreglerna och därmed hjälpa oss i våra strävanden för en god ordning och därmed en ökad trivsel.

N

M

O

P

V

Y

Z

Ö

Ä

VANLIGA ÄMNEN

TILLVAL

PARABOLANTENN

LÅSÖPPNING

S

T

X

U

Q

L

K

Å

R

HUSDJUR

J